ARM Programlama Temelleri: ARM’ı tanıyalım!

Şirket

Şekil 1: Acorn Computers Ltd. Logo [2]
Şekil 2: Arm Holdings Logo [3]
Şekil 3: ARM Partnerleri [9]

ARM Mimarisi

Çekirdekler

Şekil 4: ARM çekirdekleri (Şubat 2021) [1]

Mimari Profilleri

 • A-Profili: “Application (Uygulama)” profili, Cortex-A serisindeki 32-bit çekirdekler tarafından kullanılır. A-Profili işlemci ailesi, mobil cihazlar ve bilgisayarlar gibi yüksek hızın ihtiyaç duyulduğu yüksek teknoloji uygulamlarında kullanılmak üzere geliştirilmektedir. Örneğin Apple’ın iPhone 12 için geliştirdiği Apple A14 Bionic çipi, ARMv8.6-A mimarili bir mikroişlemciye sahiptir.
 • R-Profili: “Real-time (Gerçek-zamanlı)” profili, Cortex-R serisindeki çekirdekler tarafından kullanılır. R-Profili işlemci ailesi, otomobildeki elektronik fren sistemleri gibi çok düşük gecikme süresinin ve yüksek güvenliğin gerekli olduğu bilgisayar kontrollü sistemlerde kullanılmak için geliştirilmektedir.
 • M-Profili: “Microcontroller (Mikrodenetleyici)” profili, Cortex-M serisindeki çoğu çekirdek tarafından kullanılır. M-Profil işlemci ailesi, mikrodenetleyiciler, ASIC’ler, ASSP’ler, FPGA’ler ve SoC’lerde kullanılmak üzere tasarlanmışlardır.

Kaynaklar

 1. Wikipedia. ARM Architecture
 2. Wikipedia. Acorn Computers
 3. Wikipedia. ARM Ltd
 4. Wikipedia. ARM Cortex-A
 5. Wikipedia. ARM Cortex-R
 6. Wikipedia. ARM Cortex-M
 7. ARM Ltd. Website
 8. Watelectronics. ARM Processor Architecture Working
 9. Chuang, Y. ARM Architecture

--

--

Düzce Üniversitesi, EEM son sınıf öğrencisiyim. Gömülü sistemler ve ARM mimarisi alanlarında kendimi geliştirmeye odaklandım. Problem çözmekten çok zevk alırım.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Yetkin AKYÜZ

Yetkin AKYÜZ

Düzce Üniversitesi, EEM son sınıf öğrencisiyim. Gömülü sistemler ve ARM mimarisi alanlarında kendimi geliştirmeye odaklandım. Problem çözmekten çok zevk alırım.